Kalender 2018-2019


Insättning på Gunnarp
13-15 augusti 2018

Startvägning
Grupp 1   10-12 september 2018
Grupp 2   24-26 september 2018

Slutvägning
Grupp 1 11-13 februari 2019
Grupp 2 25-27 februari 2019

Auktion
Fredagen den 29 mars 2019

Auktionskatalog 2019

Tilläggslista 1.0 2019

Prövningstalet (P-tal) 2018/2019

GDPR

201404021396473184kAj5oRkxPristagare201311051383647686I2PHGyuW2014012813909083184EDvuu6f201401281390908375UMCG9yC9201311051383648659WXXTktQS2013110513836479216uQ2SU8v201311051383648558sRYA8dUw