Mötesanteckningar kontaktrådet

2022-11-22

Mötesanteckningar från kontaktrådets möte den 14 november 2022.

Måndagen den 14 november 2022 hade kontaktrådet möte på Gunnarp prövningsstation. Mötesanteckningarna hittar du här: