Avveckling av kontrollprogrammet för Paratuberkulos

2022-11-16

Eftersom kontrollprogrammet för Paratuberkulos kommer avvecklas har styrelsen för Svensk Köttrasprövning diskuterat hur man på bästa sätt förvaltar den status som har byggts upp hos besättningar som varit anslutna till kontrollprogrammet, främst då genom programmets krav på restriktiva djurkontakter. A-status i Para TB-programmet har använts som en "kvalitetsmärkning" för avelsbesättningar bl.a. för en trygg livdjurshandel, liksom varit ett krav i samband med bland annat insättning på prövningsstationen. Svensk Köttrasprövning anser det viktigt att förvalta nämnd status innan Para TB-programmet upphör. 2023 blir det sista året som kontrollprogrammet för Para TB kommer vara i drift. 2024 kommer alla svenska besättningar med nötkreatur kunna räknas som fria.

Svensk Köttrasprövningen ser Smittsäkrad besättning som ett befintligt verktyg som kan fylla denna funktion i ett första steg. Smittsäkrad besättning används redan idag av många avelsbesättningar och är tillgängligt i hela Sverige. Smittsäkrad besättning anses vara ett flexibelt system med möjlighet till utveckling och anpassning. Styrelsen har därför beslutat att uppmana Växa Sverige att genomföra en förstudie/utredning hur funktioner inom Smittsäkrad besättning kan användas för att minska risken för smittspridning av specifika smittor, för att bibehålla en fortsatt god hälsostatus hos avelsbesättningar.

Vilka krav som kommer ställas vid kommande insättning 2023 är inte klart, men anslutning till Smittsäkrad besättning kan komma att bli ett krav.

I dagsläget finns ett 50-tal veterinärer i Sverige som jobbar med Smittsäkrad besättning. Veterinärer från Gård & Djurhälsan, Distriktsveterinärerna, Växa Sverige, privata med flera.